Gtbg KF 2014

Utställning i lilla galleriet, Göteborgs Konstförening under Nov-Dec 2014, där jag visade CONSTRUK-skulpturer och teckningar/ målningar i tusch och akvarell.

Copyright © 2016 Hans Fredholm. All Rights Reserved