Marsvinsholm 2015

Stor CONSTRUK i Marsvinsholms Skulpturpark 2015. Skulpturen ingick i denna utställning som var en av Skulptörförbundets jubileumsutställningar under 2015

Copyright © 2016 Hans Fredholm. All Rights Reserved