Vernissagbild från Eksjö Museum 2009

I förgrunden en av Quattro Fontane, tv. en Spazio och på väggen Meditation blå