Stor CONSTRUK i Marsvinsholms Skulpturpark 2015. Skulpturen ingick i denna utställning som var en av Skulptörförbundets jubileumsutställningar under 2015