biografi

Hans Fredholm, konstnär och ljusdesigner mm,

föddes i Sundbyberg 1952 växte upp i Jönköping och Stockholm. Sedan 1977 bosatt i Småland, Eksjö kommun.


1977 i november gick ett flyttlass från Stockholm till en stor, sedan årtionden obebodd mangårdsbyggnad belägen i en småländsk barrskog. Efter första året på Konsthögskolan ville HF ut i en annan verklighet och lägga en grund för sitt framtida liv som konstnär utanför storstaden. Resten av åren på skolan slutfördes pendlandes.

Erfarenheterna av den nya miljön, arbetet med de gamla byggnaderna och den successiva assimileringen har präglat mycket av innehållet i de konstnärliga verken alltsedan dess.

 

Efter idogt arbete under vår-sommar och höst 1978, med att bland annat lägga om taket på huvudbyggnaden, med ovärderlig hjälp av goda vänner, kunde vi möta vinter nr 2 med gott mod.

Mycket återstår ........

to be continued ........