Copyright © 2020 Hans Fredholm. All Rights Reserved

Hans Fredholm, konstnär och ljusdesigner mm,

föddes i Sundbyberg 1952 växte upp i Jönköping och Stockholm. Sedan 1977 bosatt i Småland.

Studier i Konstvetenskap 1971-72 därefter Konstfackskolan och Konstakademin i Stockholm fram till 1982.

När Ljushögskolan i Jönköping startades 1997 påbörjade HF sina studier i belysning som sedan lett till ett stort antal uppdrag parallellt med den konstnärliga verksamheten.


Intresset för arkitektur och stads- och landskapsplanering har löpt som en röd tråd i allt arbete under åren. Det har blivit en del uppdrag där detta intresse har fått utlopp och bland annat i ett samarbete med dåvarande Vägverket mfl. i samband med utbildningarna som genomfördes under namnet "Vägens Visuella Gestaltning" åren 2003 och 2004. Se mer information om uppdrag mm under CV.


Från att i början av karriären främst ägnat sig åt måleri har HF alltmer arbetat med skulptur i olika former och då ofta i samband med uppdrag i mer eller mindre offentliga miljöer.


"Min konstnärliga inriktning är förmodligen inte möjlig att tolka som en enhetlig strävan att utveckla ett eget bildspråk eller på annat sätt framhålla min individuella särart i uttryck och innehåll.

Nödvändigheten, smaka på ordet, är en av drivkrafterna skulle jag säga. Vad krävs av en individ, ett samhälle för att fortleva, utvecklas på ett hållbart sätt? Vad är vårt gemensamma ansvar för livet på jorden?   to be continued .......


för mer biografisk information gå till denna sida >>>