CONSTRUK _3, stor. I Löfstad slotts park 2019-2020