Under årens lopp har jag ägnat en del tid åt skissprojekt för stads- och landskapsplanering, samt också ritat ett antal byggnader varav  några har blivit uppförda.


Här intill visas I:a planscherna till tre olika tävlingsförslag gjord i samarbete med Pål Dunér, arkitekt Vattentornet arkitektkontor AB

Ca´scatola, huset i asken gjorde vi som ett förslag på ett hopfällbart och lätt flyttbart kompakthus, till en tävling utlyst av Archiportale för att få fram nödbostäder till drabbade av olika katastrofer.

Scala, förslag till bostadskvarter i Nässjö, sluten byggnad och fasad mot omgivande gator. Mot sjön öppnar sig husets olika delar.

Förslag till byggnad i Borås stadspark, med kafé mm i anslutning till skridskobana, lekplats mm. Stora glasytor i fasaderna

Copyright © 2020 Hans Fredholm. All Rights Reserved